hometekstredactieinfo en cv

 

De Werf tekst & redactie verzorgt teksten voor

 • maatschappelijke en culturele instellingen
 • educatieve uitgeverijen

 

bewerken en schrijven van teksten met een maatschappelijk of cultureel doel waarbij voorop staan

 • betrokkenheid
 • beleving
 • inlevingsvermogen
 • eenvoudig taalgebruik

 

ontwikkelen, schrijven, bewerken en redigeren van educatief materiaal, zoals

 • lesmethoden
 • modules, lesbrieven, projecten
 • handleidingen, methodewijzers
 • aanverwante educatieve uitgaven

voor

 • het basisonderwijs
 • het voortgezet onderwijs
 • vak- en beroepsopleidingen
 • volwasseneneducatie