hometekstredactieinfo en cv
educatief materiaal
maatschappelijke en culturele instellingen
aanbod

 

De Werf tekst & redactie redigeert en controleert allerlei soorten educatief materiaal

  • microniveau: 'de puntjes op de i'
  • mesoniveau: afstemmen van verschillende onderdelen: kloppen de verwijzingen tussen theorie- en werkboek? Kan de leerling de opdrachten maken op basis van de leestekst? Zijn opdrachten eenduidig geformuleerd ook al hebben meerdere auteurs teksten aangeleverd? Kan het bondiger? Sluit het aan op de belevingswereld van de leerling? Kan een afbeelding een lap tekst vervangen? Staat al het benodigde materiaal wel vermeld in de docentenhandleiding? enz.
  • macroniveau: controleren of het concept uit de verf komt: leuke opdracht, maar is die ook functioneel? Zijn de opdrachten volgens hetzelfde stramien opgebouwd? Is er consequent verdieping ingevoegd en voldoet die aan de eisen? enz.
  • drukproefcontrole